Home » software

Tag - software

கல்வி

இனி நம் பிள்ளைகள் ஆக்ஸ்போர்டிலும் கேம்பிரிட்ஜிலும் படிப்பார்கள்!

மத்திய அரசினுடைய ‘புதிய கல்விக் கொள்கை’யின்  முக்கியமான அம்சங்கள்  வெளிநாட்டுப் பல்கலைக்கழகங்களுக்கு இந்தியாவில் அனுமதி, என்ஜினியரிங் படிப்புக்கு ஜேஇஇ நுழைவுத் தேர்வு, கலை அறிவியல் பட்டப்படிப்புகளுக்கு க்யூட் (CUET) நுழைவுத்தேர்வு, மூன்றாண்டு பட்டப்படிப்பை நான்காண்டு பட்டப்படிப்பாக உயர்த்துவது...

Read More

இந்த இதழில்

error: Content is protected !!