Home » பயன்

பயன்

பயன்

1. ஒரு நாளைத் திட்டமிடுங்கள்!

எத்தனை முறை முயன்றாலும், ஒரு சிலருக்கு அன்றாடப் பணிகளை முழுதும் முடித்த அனுபவம் இருப்பதேயில்லை. இன்றைய அவசரத் தொழில்நுட்பக் காலத்தில், ஒரு சிலரால்...

பயன்

2. நம்மை நாம் அறிதல்

‘உன்னை அறிந்தால், நீ உன்னை அறிந்தால் உலகத்தில் போராடலாம்’ என்றொரு பாடல் உங்களில் எத்தனை பேருக்கு நினைவிருக்கும்.? நிச்சயமாகவே நம்மை நாம்...

பயன்

3. திட்டம் போட்டு வட்டம் போடு

பெப்சி நிறுவனத் தலைவர் இந்திரா நூயி எப்போது பேட்டி கொடுத்தாலும் ஒரு விஷயத்தைத் தவறாது சொல்வார்.அவர் தலைமைப் பொறுப்பை ஏற்று நள்ளிரவில் வீட்டிற்கு...

பயன்

4. இலக்கைப் பிரித்தல்

சின்னச்சின்னதாக, செய்யக்கூடிய அலகுகளாக நம் வேலையைப் பிரித்துக்கொள்ளுதல் முக்கியம். தினமும் வீடாகட்டும் அலுவலகமாகட்டும்… நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு...

பயன்

5. முன்னுரிமை

நாம் செய்ய வேண்டிய பணிகள் அட்டவணையில் எந்த தர வரிசையில் இருக்கின்றன என்பது அதன் முக்கியத்துவத்தின் அடிப்படையில் மாறும். உதாரணமாக, சில காரியங்கள்...

பயன்

6. தொகு

காலையில் எழுந்திருக்கும் போதே அன்றைக்குச் செய்து முடிக்க வேண்டிய வேலைகள் வரிசை கட்டிக்கொண்டு நின்று மலைப்பாக உணருபவர்களில் நீங்களும் ஒருவரா? அலுவலகம்...

பயன்

7. தொகுத்ததை வகு

நீங்கள் சின்னச் சின்னத் தொகுப்பாகப் பணிகளை பிரித்துக்கொள்ளப் பழகவில்லை என்றால், தொடங்குவது கொஞ்சம் கடினமாக இருக்கலாம். தொகுப்பாகப் பணிகளை...

பயன்

8. சிறிய இடைவெளிகளை உபயோகிப்பது எப்படி?

எப்போதெல்லாம் சிறிய இடைவெளி கிடைக்கிறதோ அப்போது கிடைக்கும் இடைவெளி நேரத்தில் முடித்து விடக்கூடிய வேலையை முடித்தல் – Filling gap ஒரு திட்டத்தில் செய்ய...

பயன்

9. ஒன்பது குறிப்புகள்

1. எந்தப் பணிகளைப் பகிர்ந்து கொடுப்பது என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள். எல்லாப் பணிகளையும் அடுத்தவரிடம் ஒப்படைக்க முடியாது.. எடுத்துக்காட்டாக, செயல்திறன்...

பயன்

10. சிக்கல்களைக் களைவது எப்படி?

  சிக்கல்களைத் தீர்ப்பது தினசரி நமது குடும்பத்திலும் அலுவலகத்திலும் படிக்கும் பள்ளியிலும் என எல்லா இடங்களிலும் தேவையான ஒரு திறன். சிக்கல்களைத்...

இந்த இதழில்

error: Content is protected !!