Home » இலக்கியக் கலந்துரையாடல்கள்

Tag - இலக்கியக் கலந்துரையாடல்கள்

புத்தகக் காட்சி

வாசிக்கும் சமூகம் ஏன் யோசிப்பதில்லை?

கொழும்பு சிங்களப் புத்தகக் காட்சி குறித்த நேரடி ரிப்போர்ட். தமிழ் வாசகர்களுக்குச் சில புதிய திறப்புகளைத் தருகிற கட்டுரை. “மாக்சிம் கார்க்கியின் ‘அம்மா’ (தாய் நாவலின் சிங்கள மொழியாக்கம்) இருக்கிறதாப்பா?” அந்தப் பிரம்மாண்டமான அரங்கினுள் இரண்டு பிள்ளைகளோடு நுழைந்த பெண்மணி...

Read More

இந்த இதழில்

error: Content is protected !!