Home » ருசி

ருசி

ருசி

ஐஸ்க்ரீம் கனவுகள்

தெருக்கோடியில் ஐஸ் வண்டி மணியடித்துக் கொண்டு வரும்போதே அப்பா சொல்லிவிடுவார், ‘ஐஸெல்லாம் கெமிக்கல். தொண்டைல சதை வளரும்!’ சின்னத்தைக்கு ஐஸ்க்ரீம்...

இந்த இதழில்

error: Content is protected !!