Home » ருசி

ருசி

ருசி

சிம்னி கேக்

துபாய் எக்ஸ்போ. நூற்றித் தொண்ணூற்றி இரண்டு நாடுகள் கலந்து கொண்ட முதல் எக்ஸ்போ. மொத்த எக்ஸ்போவையும் சுற்றிப் பார்க்காவிட்டால் அந்நாட்டில் நான்...

ருசி

ஐஸ்க்ரீம் கனவுகள்

தெருக்கோடியில் ஐஸ் வண்டி மணியடித்துக் கொண்டு வரும்போதே அப்பா சொல்லிவிடுவார், ‘ஐஸெல்லாம் கெமிக்கல். தொண்டைல சதை வளரும்!’ சின்னத்தைக்கு ஐஸ்க்ரீம்...

இந்த இதழில்

error: Content is protected !!