Home » காங்லீபாக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி

Tag - காங்லீபாக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி

நம் குரல்

மன்னிக்க வாய்ப்பில்லை!

ஐக்கிய தேசிய விடுதலை முன்னணி, காங்லீபாக் மக்கள் புரட்சிகரக் கட்சி, புரட்சிகர மக்கள் முன்னணி என்கிற மூன்று அரசியல் கட்சிகளையும், இக்கட்சிகளின் ஆயுதப்படைப் பிரிவுகளான மணிப்பூர் மக்கள் படை, காங்லீபாக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, மக்கள் விடுதலைப் படை ஆகியவற்றையும் மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் சட்ட விரோத அமைப்புகளாக...

Read More

இந்த இதழில்

error: Content is protected !!